Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2014

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014 e1393665454890 Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2014

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2014

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ( 4/B SÖZLEŞMELİ LİSANS MEZUNU HEMŞİRE ALIM İLANI)

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde (giderleri özel bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere ) 657 Sayılı D.M.K nın 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli değişikliklere göre aşağıda belirtilen unvan ve sayıda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2012 Lisans KPSSP3 puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre alım yapılacaktır.

Birim Ünvan Adet Aranan Nitelikler Ödenecek Brüt Ücret
Sağ.Arş.Uyg.Mrk. Hemşire 49 Hemşirelik Bölümü (Lisans) Mezunu Olmak 2.200,66 Türk Lirası

Genel ve Özel Şartlar:

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 2- Adayların başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

3- Herhangi bir kurumda 4/B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe başvuru yapamazlar.

4- Belirlenen brüt sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

5- Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

6- www.atauni.edu.tr/#birim=personel-daire-baskanligi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte olup. postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

7- Değerlendirme, KPSS Puan üstünlüğüne göre yapılacak ve başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı sureti

3- 2012 KPSS Lisans Sonuç Belgesi

4- Personel Daire Başkanlığının web adresinden temin edilecek başvuru formu

Kaynak: memurlar.net

 

Atatürk Orman Çiftliği Konya’da bayilik veriyor

Konya, yapılan süpermarkette fabrikalarda

Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi, Süt ve fermantasyon sanat ürünleri, bakkal, snack bar andcanteens pazarlama işi yapmak için beş yıl boyunca bir ihale açtı.

Autohaus

ihale, Atatürk Orman Çiftliği Satış Müdürlüğü, Al-Kirala teklif açma zarfları Regulation.After to”reverse contributorseksiltmeye doğrudan gitmek için ihale dokümanları auction”according andLetting.

Yaklaşık KDV hariç eski pazarlama

fiyata, süt ve ürünleri yüzde 12 oranında iskonto edilmiştir için auctionestimated fermantasyon Sanat Fabrikası işleri ürünlerinin 500.000 £.
15 bin poundsThe geçici teminat çağrısı, kesin teminat veya £ 30,000 değerinde olacaktır. İhale, A.O.Ç. 6 saat Müdürlüğü Yerine Temmuz 2011At 14.00.

ihale dokümanında itibaren olabilir “http://www.aoc.gov.tr”> www.aoc.gov.tr ​​ Ticaret adresi AOÇBranch Bölümü gördüm. Başvuru Şartları, hangi AOC alımı için ihale tarihine kadar teklif Tolette hazırdır. Ticaret şube Bölümü verilmiştir.