Avea Her Yöne Sınırsız Kazığı…

Büyük bir show ile başladıkları bir tarifeden daha arkalarına bakmadan kaçan bir firmanın hikayesi bu bu. Türkiye’de en büyük olacağız diyen bir firmanın yaptığı müşteri memnuniyetsizliği bu. Beceremeyeceğini bile bile girdikleri bir işten renk değiştirerek çıkanların hikayesi bu.

avea her yöne sınırsız

Arkasında devlet desteği olan, Telekom gibi bir ortağa sahip  olan bir firma Avea. Ve yaptığı işlerde hep müşterilerini zarara uğratan, memnuniyetsizlik yaratan bir firmadır. İşte bu konudaki son atraksiyonuda HER YÖNE SINIRSIZ TARİFESi ile oldu. Her yöne doya doya konuşun diye başlattıkları tarife, acizliklerinin bir göstergesi olarak sona erdi. Dakika sınırı 3.000 e indirildi. Ve bir ayda 75 numara arama zorunluluğu getirildi Yani müşteriye az kişiyi arayın denilmeye başlandı. Peki neye göre. Bu kısıtlama hakkını kimden aldılar. Yapılan sözleşmeler de ne yazıyordu. TÜDER ile irtibata geçerek bu durum hakkında bilgi aldım. aşağıda verilen bilgi ve bana gönderilen dosyalar mevcuttur. Şikayet etmek isteyenler için Kaymakamlıklardaki Tüketici Dernekleri kapılarını size sonuna kadar açmış bulunuyor… ———————————————————————- TÜKETİCİLER DERNEĞİ (TÜDER) Merkez: Bakırköy/İst; İncirli Caddesi, Akbulut İş Merkezi, Kat: 4, No 111 www.tuder.net bilgi@tuder.net Tel: 0212 660 47 48 Tel/Faks: 0 212 543 72 57 BASIN AÇIKLAMASI ( 27.8.2009) AVEA’YI VERDİĞİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUZ! Son zamanlarda tüketicilerden, Tüketiciler Derneği’ne “Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin “Her Yöne 10000 Tarifesine” ilişkin çok sayıda şikayetler (yağmur gibi)gelmiş ve gelmektedir. Bu şikayetlerden ilgili operatörün gerek web sitesinde gerekse yazılı ve görsel reklam ve ilanlarında tüketicilere duyurulan söz konusu tarife uyarınca, aylık 10000 dakikalık konuşmanın ücreti bildirilmekte ve bu nedenle de “Tüketicilerin birçoğu kendilerine duyurulan tarife içeriğine itibar ederek tarife geçişi yapmaktadırlar”.Ancak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından tarife geçişinden çok kısa bir süre sonra tüketicilere kısa mesaj gönderilerek tarifelerinin değiştirildiği, iptal edildiği gibi bilgiler verilmekte ve gerekçe olarak da kesin olmayan tahmini ifadeler kullanılmaktadır. Avea İletişim Hizmetleri ile irtibata geçmek isteyen tüketiciler, müşteri hizmetlerine kolay erişemediklerini ve kısa süre içinde de zaten değişikliğin onayları alınmadan gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda; 1.Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. öncelikle her yöne 10000 tarifesini yönetmelikte belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemiş, tüketicilere tarife değişikliği hususunu kısa mesajla bildirmiş, ancak beklemeden değişikliği kısa süre içinde gerçekleştirmiş veya iptal etmiştir. Tarife değişikliği hususunda; Her ne kadar tarife değişikliği yürürlüğe girmeden önce tüketicilere kısa mesajla bilgi verilse dahi Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler başlıklı 14.maddesinde ; Tüketici Hakları Yönetmeliğinin düzenlediği şeffaflık ve bilgilendirme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemekte tüketiciyi aydınlatmamaktadır. Tarife değişikliğinin gerekçesi kısa mesajla tüketiciye bildirilmemekte ancak tüketici talep ettiğinde açıklama yapılmakta, söz konusu açıklama da yeterince aydınlatıcı olmamaktadır. Tarife değişikliği gerekçesi olarak gösterilen kullanım süresinin aşılması sebebinin dayanağı olan bilgi ve belgeler ise tüketiciye sunulmamakta adeta keyfi hareket edilmektedir. * Bilindiği üzere; Tüketici Hakları Yönetmeliğinin Tarife ve Tarife Paketi Değişiklikleri başlıklı 12. maddesi ve yine Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı uyarınca ‘İşletmeciler; tarife ve fiyat değişikliklerini abonelerine, kısa mesaj, internet, basın, yayın organları veya posta ile değişiklik yürürlüğe girmeden önce duyurmakla yükümlüdür.’denilmektedir. * 10.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler başlıklı 14.maddesinde” ; MADDE 14 – (1) Kurum, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında uygulanacak tarifelere ilişkin düzenlemeleri yaparken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur: Tarifelerin, 5369 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ; c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetleri mümkün olduğunca yansıtması. g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi. ğ) Tüketicilerin tarifelere ilişkin hususları bilmesinin sağlanması. * Tüketici Hakları yönetmeliğinin “Tüketici Hakları” başlıklı 5. Mad’ sinin H bendi uyarınca……Tarife ve Tarife paketlerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce tüketicilerin bilgilendirme hakkının olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu durumda, 4077 Sayılı yasanın 4/A Maddesinde : Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında ..tesbit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği yararları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir. Tüm bu bilgiler ışığında; Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin “Her yöne sınırsız (10000)“ isimli tarifesinin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve tüketici menfaatinin gözetilerek uygulanmasını, yaşanan tüketici mağduriyetlerine son verilmesini ve gerekenlerin yapılmasını ilgililerden beklemekteyiz.