Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?

Soru: Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?

Cevap:
15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar başlıklı 12 nci maddesinin A bendinde Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar 5 çeşit olarak düzenlenmiştir. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise “Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,
-Eski bakanlar,
-1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine “Yeşil Pasaport” verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Yeşil pasaport alabilmek için torba kadro bile olsa 1, 2 ve 3 üncü dereceli memur kadrolarında çalışan memurlara ve bu dereceli kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.
2-Atandığınız kadronun derecesi 1, 2 ve 3 olması halinde yeşil pasaport (hususi damgalı) almanız mümkün bulunmaktadır.
3-Yıllık izin kullanmada statüsüne bakılmaksızın (memur, sözleşmeli, işçi ve geçici personel)kamu kurumlarında çalışılan süreler ile ve askerlik süresi göz önüne alınarak yıllık izin kullanmanız mümkündür.

4-27/06/2004 çalışmaya başlayan askerlik dahil ara vermeden çalışan kişinin 27/10/2013 (hiç boşluk olmadığı kabul edilirse )tarihi itibariyle toplam çalışma süresi 9 yıl 5 ay eder. Bu sebeple 30 günlük yıllık izin hakkı doğmamıştır.

5- 2013 yılı izninizi kullanmamış olmanız ve yılsonuna kadarda kullanmamış olmanız halinde kullanmadığınız yıllık izninizi 2014 yılında kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Yeşil pasaportu kimler alabilir?
Yeşil pasaport bir diğer anlamıyla hususi pasaport almanın şartları.

Yeşil pasaport bir diğer anlamıyla hususi pasaport aşağıda sıralanan maddelerden herhangi birindeki tanıma uyan kişilere verilir. Yeşil pasaport 4 yıl süreli kullanım için verilir. Yalnızca 18 yaşını doldurmaya 4 yıldan az kalan ve 18 yaşını doldurduğunda yeşil pasaport alma hakkını kaybedecek olanlara, 18 yaşını dolduracağı tarihe kadar kullanım süresi olan yeşil pasaport verilir.

1) TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar

2) 1.,2. ve 3. derece kadrolarda çalışan ve çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

3) 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken emekli olan devlet memurları

4) Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2. ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları

5) Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları (Görevleri süresince)

6) Özelleştirme kapsamına alınan T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

a) Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

b) Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

c) Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

d) Kamu görevlisi olmak,

e) 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

şartlarını taşıyan ve bu şartları taşırken emekli olan veya çekilen personeller.

7) Yukarıdaki maddelerden birinde belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

Yeşil Pasaport – Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı?
Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı?  25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği …KPSS A Grubu ve B Grubu Kadro ne demektir?
A Grubu Kadro ne demek? Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar o…Sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi? 6/6/1978 tarih ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe gi…Emniyet personeli için yeni düzenlemeler
3201 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı Kanununda değişiklikler yapıldı. Değişiklikler şu şekildedir: 1- EHS dışındaki, hizmet sınıflarına memur atamasında sözlü sınav getirildi. 2- Em…Boşanma Durumunda Aile Yardımı Ödeneği Kime Verilir?
Soru: Boşanma halinde çocuk yardımı kime ödenir? Cevap: Boşanma veya ayrılık durumunda aile yardımı ödeneğinin kime ödeneceğine mahkeme karar verecektir. Mahkeme böyle durumun meydana gelmesi ha…Ambulans şöförü sertifikası nasıl alınır?
Acil tıp teknisyenliği okuması gerekiyor.Aynı zamanda özel ambulans firmalarında çalışmak için ehliyetin yanı sıra ilkyardım sertifikası ve psikolojik bazı testleri alması gerekiyor. Ambulanslar…Kamu Personel alımlarını nereden takip edebilirim?
Kamu Personel alımlarını nereden takip edebilirim? Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi olarak çalıştırılacak sözleşme…Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir mi?
Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir mi? Özürlülerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesi gereğince; “53′üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasın…Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli P…Sözleşmeli personel 30 günü aşan rapor alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4…