Ümraniye’de kentsel dönüşüm projesi

istanbuldaki konut projeleri,istanbul konut projesi,ümraniye konut projesi

Bakanlar Kurulu’nun onayından geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Ümraniye ilçesine bağlı Kazımkarabekir, Hekimbaşı ve İnkılap Mahalleleri’nde kentsel dönüşüm uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; söz konusu mahallelerdeki bazı alanlarda yürütülecek iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilendirildi. Ümraniye’deki ‘Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı Sınır Krokisi’ ve koordinatlarını belirleyen karar çerçevesinde yapılacak tüm uygulamalar için ihtiyaç duyulan kaynağın Maliye Bakanlığı tarafından ilgili idarelere aktarılacağı bildirildi.

Ümraniye’de bulunan Kazımkarabekir, Hekimbaşı ve İnkılap Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlarda yürütülecek dönüşüm uygulamaları kapsamında ‘Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı Sınır Krokisi’ ve koordinatları belirlendi. Karara göre söz konusu alanlarda maliye hazinesi adına kayıtlı olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile kamu kurumlarına tahsisli olan taşınmazlar, Maliye Bakanlığı’ndan talep edilecek. Özel mülkiyete konu taşınmazlar ise kamulaştırılacak. Belirtilen işlemler ile uygulama sırasında üçüncü kişilere devri gereken taşınmazlarla ilgili işlemler yürütülecek. Gerektiğinde bu işlemlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) yaptırılması ve bu çerçevede ayrılacak ödenekler ile elde edilecek kaynakların bu amaçlar doğrultusunda kullanılması ve artan bedelin daha sonraki kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’na aktarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilecek.

TOKİ veya üçüncü kişilere devri gereken taşınmazlarla ilgili tapudaki işlemlerin yürütülmesi, uygulama sonucunda kamu hizmetlerine ayrılan veya ihtiyaç kalmayan taşınmazların herhangi bir işleme gerek olmaksızın tahsislerinin kaldırılması amacıyla Maliye Bakanlığı yetkilendirildi. Söz konusu uygulamalar için ihtiyaç duyulan kaynak Maliye Bakanlığı tarafından ilgili idarelere aktarılacak.

Kaynak: Sabah

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir