Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı 2014

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı 2014

BÜRO GÖREVLİSİ İŞE ALIM TALEBİ Son Başvuru : 23.04.2014
İl BURSA İlçe KARACABEY Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama – BİLGİSAYAR SERTİFİKASI – ASGARİ B SINIFI EHLİYET – Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – Diğer Özel Şartlar: I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak, 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, 9.İkametleri Bursa il sınırları içerisinde olanların başvurusu kabul edilecektir.Başvuran aday işe yerleştiği takdirde Karacabey ilçe sınırlarında oturmayı taahhüt edecektir. 10. ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 11.Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda vakfımızda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak, 12.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek, 13. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak, mülakat öncesi istenecek belgeler:nüfus cüzdanı fotokopisi,KPSS sonuç belgesi fotokopisi,adli sicil belgesi,özgeçmiş,erkek adaylar için askerlik belgesi veya muaf olduğuna dair belge,yerleşim yeri belgesi,görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair son bir ay içerisinde aile hekimliğinden alınmış rapor

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir