Sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi?

6/6/1978 tarih ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9, 10 ve 11 inci maddelerinde sözleşmeli personele hangi hallerde ve ne kadar süreyle ücretli yıllık, mazeret ve hastalık izni verileceği hususları düzenlendiğinden ve mezkur Esaslarda, ücretsiz izinle ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ücretsiz izin verilemez.

– Sözleşmeli personele ücretsiz izin verilebilir mi? Sözleşmeli personel 30 günü aşan rapor alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4…Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir mi?
Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir mi? Özürlülerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesi gereğince; “53′üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasın…Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?
Soru: Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? Cevap: 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar …KPSS A Grubu ve B Grubu Kadro ne demektir?
A Grubu Kadro ne demek? Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar o…KORUMA MEMURLARI POLİS OLACAK MI?
İççişleri Bakanı Muammer Güler, koruma memurluğuyla ilgili, “Adı koruma memuru olacak. Sınıfı emniyet hizmetleri olacak. En az lise mezunu belli beden ve fiziki yapıda olacak. Silah taşımayacak” de…Muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan adayların atamaları iptal edilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak atananlardan, atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan adayların atamaları iptal ed…Kamu Personel alımlarını nereden takip edebilirim?
Kamu Personel alımlarını nereden takip edebilirim? Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi olarak çalıştırılacak sözleşme…Boşanma Durumunda Aile Yardımı Ödeneği Kime Verilir?
Soru: Boşanma halinde çocuk yardımı kime ödenir? Cevap: Boşanma veya ayrılık durumunda aile yardımı ödeneğinin kime ödeneceğine mahkeme karar verecektir. Mahkeme böyle durumun meydana gelmesi ha…Ambulans şöförü sertifikası nasıl alınır?
Acil tıp teknisyenliği okuması gerekiyor.Aynı zamanda özel ambulans firmalarında çalışmak için ehliyetin yanı sıra ilkyardım sertifikası ve psikolojik bazı testleri alması gerekiyor. Ambulanslar…Sözleşmeli personel için yeni mevzuat düzenlemesi
Eşi özel sektörde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılacak mı? 657 sayılı Devlet Memur…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir