Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 – Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar, ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI PROF. AÇIKLAMA DOÇENT AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 1 El cerrahisi yandal uzmanı olup robotik cerrahi alanında deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 Medikal robotik ve medikal simülasyon alanında deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 1
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 1 Stereolojik çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1 Doçentliğini Eğitim alanında almış olmak
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 1 Çocuklarda oyun, drama ve görsel sanatlar eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Bina bilgisi alanında doktorasını yapmış olmak
Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları 1
Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 1
Veteriner Fakültesi Cerrahi 1
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1
Ziraat Fakültesi Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller 1 Yemeklik tane baklagillerde kuraklık stresi konusunda araştırmalar yapmış olmak
Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 1 Bakterilerle biyolojik mücadelede konusunda araştırma yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 Doçentliğini gelişme iktisadı alanında almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 Doçentliğini gelişme iktisadı alanında almış olmak
İletişim Fakültesi Gazetecilik 1

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir