Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4. maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DRC. AD. AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Doçent ünvanı almış olmak, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Hareketler” konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. İktisat İktisat Profesör 1 1 İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında Doçent ünvanı almış olmak, “Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ile Turizm ve Kalkınma” konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Profesör 1 1 Uygulamalı Etik ve Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Sistematik entomoloji, Diptera sistematiği, özellikle Tipuloidea ( Diptera ) sistematiği konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yrd. Doç. 3 1 Yaprak galeri sinek türlerinin karakterize edilmesinde RAPD-PCR analizinin kullanımı ve diptera sistematiği konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Müh. Yrd. Doç. 3 1 “Gezici IPv6 Ağlarında Hücre Geçişinde Yaşanan Veri Kaybı ve Zaman Gecikmesinin Gezgin Ajan Sistemler Kullanılarak İyileştirilmesi” alanında doktora yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Müh. Yrd. Doç. 3 1 “Giyilebilir Tıbbi Sistemler ve Biyolojik İşaretlerin Uzaktan İzlenmesi” konusunda çalışmaları olmak.

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir