Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Ünvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 İkt . ve İdari Bil. Fak. İşletme Sayısal Yöntemler Yerel yönetimlerde maliyet analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 İkt . ve İdari Bil. Fak. Maliye Mali Hukuk Deniz taşımacılığı ve beşeri sermaye teşvikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 İkt . ve İdari Bil. Fak. Maliye Mali İktisat Sağlık, sosyal güvenlik, vergi ve eğitim ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Romatoloji uzmanı olmak, Romatolojik hastalığı olan hepatitli hasta tedavisinde deneyimli olmak.
Doçent 1 1 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hiz . ve Teknikler Tıbbi Lab . Teknikleri “Klinik mikoloji alanında doktora yapmış olmak; biyofilm , antimikrobiyal duyarlılık ve elektron mikroskobi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.”
Doçent 1 1 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hiz . ve Teknikler Ortopedik Protez ve Ortez Sakroiliakeklem hastalıklarının Fizyoterapi rehabilitasyonu alanında Doktora almış ve ortopedik protez – ortez programında eğitim ve klinik araştırma deneyimine sahip, göz protezi uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak
Doçent 1 1 Esk . Sağlık YO Hemşirelik Doçentlik ünvanını hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği) alanında almış olmak ve geriatri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir