Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Memur Eleman Alımı İş İlanları

Diyanet isleri Baskanligi Personel ve Eleman Alimi Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı Memur Eleman Alımı İş İlanlarıDiyanet İşleri Başkanlığı yeni istihdam olanakları kapsamında personel eleman alımları yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan iş ilanı duyurusuna göre eğitim görevlisi pozisyonunda istihdam edilmek üzere 38 personel memur alımı yapılacak. İlanın detayları şu şekilde;

I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANANŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik”şartını taşımak,

5. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

6. Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmişveya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

II-BAŞVURU,SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

A. Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar İl Müftülüklerine 28/10/2013 – 15/11/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 15/11/2013 (saat: 16:30)tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B. Sınav İşlemleri

1. Eğitim görevlisi sınavı, sözlü olarak yapılacaktır. Sınav 09/12/2013 tarihinde Başkanlık Merkezinde başlatılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni 28/11/2013 tarihinden itibaren Başkanlığımız internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından alabileceklerdir.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.

6. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

7. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr)adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

C. Atama İşlemleri

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde, hizmet süresi fazla olana sıralamada öncelik verilecektir.

2. Atamalar tablodaki eğitim merkezlerine belirtilen kadro adedince yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK EĞİTİM MERKEZLERİ VE KADRO ADEDİAnkara Rifat Börekçi Eğitim MerkeziSamsun Aşıkkutlu Eğitim MerkeziŞanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim MerkeziVan Abdulhakim Arvasi Eğitim MerkeziDenizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi

D. Diğer Hususlar

1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

III-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi.

3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

NOT:

1- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV-SINAV KONULARI

1. Kur’an-ı Kerim, (25 Puan)

2. Arapça, (25 Puan)

3. Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh,kelam), (25 Puan)

4. Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 Puan)

 

Google Son Aramalar:

  • memur alımları 2013yni

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir