Hayat Sigortası İptali İçin Dilekçe Nasıl Yazılır?

Acil nakit ihtiyaçları durumunda bankalardan kredi almak son derece sık rastlanan bir uygulama olsa adı geçen bu yerler sundukları kredi hizmetinin yanı sıra bu işlemi yapan müşterilere ekstradan bir de hayat sigortası yapmaktadırlar. Bu işlem için de belli oranlarda ve kişiden kişiye farklılık gösteren tutarlarda paralar talep eden bankaların anlatılan uygulamasını yaptırmak istemeyen ya da mevcut olan hayat sigortasını iptal ettirme amacında olan kişilerin varlığından da söz etmek mümkün olmak ile beraber bu kişilerin pek çoğu hayat sigortası iptali için dilekçe nasıl yazılır merak etmektedir.

Ülkemizde hizmet vermekte olan hemen hemen her banka kredi talep eden kişilere zorunlu hayat sigortası yapmak ile beraber kişinin durumuna göre değişen tutarlarda kesilmekte olan bu sigorta paraları bazı kullanıcılar için gereksiz görülmekte olup geri tahsil etme niyetinde olmaktadırlar. Ödenmiş olan hayat sigortası parasını bankadan geri almak gibi bir hak mevcut olmak ile beraber bu işlemi yapmak için yapılması zorunlu olan belli başlı prosedürler bulunmaktadır. Bunlardan biri de bu konu ile alakalı olarak yetkili yere hitaben dilekçe yazmak olmak ile beraber pek çok kullanıcı hayat sigortası iptal dilekçesi nasıl yazılır ya da nereye verilir bilmemektedir. Bu konu ile alakalı olarak bilgi arayışı içerisinde olan kişiler için anlatılan durum aşağıda özetlenmekte olup faydalı olması umulmaktadır.

http://www.internettenkredi.net/hayat-sigortasi-iptali-iade-dilekcesi/

Hayat Sigortası İptali Dilekçe Örneği

T.C.

……………………………… KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

 

 

Şikâyetçi                 : …………………………………………………………………..

Adresi                    : ………………………………………………………………………..

 

Şikâyet Edilen          : …………………………………………………………………..

Adresi                :…………………………………………………………………………

…………………………………………………………

 

Ş. Parasal Değeri      : ………………………………….. TL.

Şikâyet Tarihi          : …/…/201…

 

Konusu                  : Bilgim, rızam ve onayım olmadan “Hayat Sigortası” yapılması, (Haksız Şart)

 

Açıklamalar             :

  1.    …………………….. Bankasından ………………. Kredisi aldım.
  2.    Bu krediye ilişkin sözleşme imzaladım. Ancak ilgili mevzuat gereğince sözleşmede yer alacak hükümlerin 24 saat öncesinde bilgilendirmenin yazılı ve sözlü olarak yapılması gerekirken banka bunu yapmamıştır.
  3.    ……………….. Kredisi sözleşmesinde daha sonradan banka tarafından ilave edilen “Hayat Sigortası” bedelinin yer aldığını ve kesintilerinin yapıldığını tespit ettim.
  4.    Aslında Hayat Sigortası, zorunlu değildir. Çünkü ilgili mevzuata göre tüketicinin bilgisi, rızası ve onayı alınmadan yapılan sigortaların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur.
  5.    Tüm bu izah edilenler bağlamında haksız ve hukuksuz olarak banka tarafından kesintisi yapılan hayat sigortası adı altındaki “………………………. TL” bedelin tarafıma iadesine karar verilmesini istiyorum.

Hukuki Sebepler       : 4077 Sayılı Kanun 6.md. ve diğer ilgili mevzuat.

Deliller                    : Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, banka sistem kayıtları, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

Netice ve Talep       : İzah edilen nedenlerden ötürü;

  1.    Şikâyetimin Kabulüne,
  2.    Hayat Sigortası kesintisinin İptaline,
  3.    ……………………… TL bedele, banka mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine,

Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

Şikâyetçi

(Ad, Soyad ve İmza)

 

 

Ekler :

1- Kredi Sözleşmesi,

2-Ödeme belgeleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir